W celu minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacji jego szkodliwego oddziaływania na środowisko gmina pozyskała środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jest to 7 edycja programu, na który gmina otrzymała 16 143,71 zł, z czego 9 496,30 zł pochodzi z dotacji NFOŚiGW, a pozostała kwota - 6 647,41 z dotacji  WFOŚiGW w Rzeszowie. Z programu skorzysta 38 posesji. Docelowo planuje się usunięcie 62,18 ton azbestu z obiektów budowlanych.