73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, punktualnie o godz.17 - 73 lata od godziny „W” w całej Polsce (w tym również w Głogowie) przez jedną minutę rozbrzmią syreny alarmowe. Bedzie to uczczenie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej.

1 sierpnia 1944 roku powstańcy stanęli do nierównej walki z okupantem o wolność Warszawy, o wolność Polski. Oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk ok. 16 tys. powstańców straciło życie, 20 tys. zostało rannych, 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

W godzinę „W” uczcijmy minutą ciszy niewyobrażalną ofiarę cywilnych mieszkańców, którzy stoczyli heroiczną walkę o wolność Polski.