Nowy okres świadczeniowy 500+

Już od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące świadczenia znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl.