Czy do Miłocina i Pogwizdowa Nowego przyjadą uchodźcy?

Prezydenci 12 polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, w tym również Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, podpisali deklarację o współdziałaniu miast w dziedzinie migracji.

W deklaracji można przeczytać m.in., że migracje to procesy dynamiczne  i powszechne, a w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej Polski  wręcz korzystne. W związku z powyższym, Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj wystąpił do Prezydenta Rzeszowa z pytaniem, czy w kontekście planów związanych z poszerzaniem Rzeszowa  o miejscowości Miłocin i Pogwizdów Nowy, planuje w przyszłości relokować uchodźców na terenie ww. sołectw. Poniżej cała treść pisma.

plik: pobierz