Nowe nasadzenia na rondzie dr Krzysia

Trwają prace na rondzie im. Doktora Stanisława Krzysia w Głogowie Młp. w ciągu drogi krajowej nr 9. Gmina wystąpiła do Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (właściciela miejsca) o prawo urządzenia ronda i zagospodarowania terenu zgodnie z przygotowaną koncepcją.

Miejsce to jest bardzo reprezentacyjne, to główny wjazd do Głogowa Młp. od strony Rzeszowa dlatego powinno wyglądać bardzo elegancko. Zgodnie z koncepcją, stworzona zostanie kompozycja ozdobnego klombu składająca się z krzewów i bylin. Będą to rośliny zimozielone oraz niskie gatunki okrywowe. Zaprojektowana zieleń będzie uwzględniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. widoczność. Zagospodarowaniem ronda zajmuje się firma „MOWING” Piotr Chmielowski. Prace potrwają do połowy lipca.