Lasek przy ulicy Sosnowej ma nadaną nazwę

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na najciekawszą nazwę dla niewielkiego lasu przy ulicy Sosnowej w Głogowie Małopolskim. Na konkurs napłynęło 6 propozycji z nazwami. Komisja sprawdziła poprawność złożonych wniosków zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem oraz dokonała wyboru najciekawszej propozycji.

„Lasek na Piaskach” to zdaniem komisji najciekawsza propozycja nazwy dla urokliwego fragmentu miasta zaproponowana przez Pana Franciszka Zielińskiego. Na najbliższej Sesji Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę o nadaniu nazwy dla tej części miasta.
„Lasek na Piaskach” zostanie uporządkowany i urządzony. Stare zakrzaczenia i nierówności zostaną usunięte. Wytyczone zostaną nowe alejki, ustawione ławki i elementy do ćwiczeń gimnastycznych. Będzie to kolejny fragment przestrzeni miejskiej oddany mieszkańcom do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy.