Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja

ARiMR informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 roku.

Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o jak najszybsze składanie wniosków.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty będą pomniejszane o 1 proc. Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca br. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.