Wywóz odpadów wielkogabarytowych

W najbliższy poniedziałek 20 marca br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach: Przewrotne, Hucisko, Styków, Pogwizdów Stary, Wysoka Głogowska, Rogoźnica, Lipie, Miłocin, Budy Głogowskie i Wola Cicha.

W ramach zbiórki będzie można oddać – wystawić przede wszystkim stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, elementy pokrycia dachowego, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów Małopolski - właściciel nieruchomości w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania we własnym zakresie drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty – odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2m3 na miesiąc.

Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część), nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe.