Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej

Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej z PGE Obrót SA na kwotę 389 118,00 złotych brutto. W ramach umowy dostarczona zostanie energia do 99 punktów poboru dla oświetlenia drogowego/ulicznego oraz 45 obiektów gminnych.

Łącznie w ciągu roku wykorzystanych zostanie około 1,5 mln kWh energii elektrycznej. Cena jednostkowa za 1 kWh wynosi 0,2089 złotych netto i zawiera stawkę podatku akcyzowego. Umowa obowiązuje do 28 lutego 2018 r.

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Spośród 11 firm, które złożyły oferty, PGE Obrót SA przedstawiło najkorzystniejszą.