Informacja o naborze wniosków LGD EUROGALICJA

Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 roku.

Beneficjentami środków mogą być osoby zamieszkałe na terenie działania Stowarzyszenia LGD Eurogalicja tj. gmin: Czarna, Trzebownisko, Sokołów Młp., Głogów Młp., Kamień, Krasne. Termin naboru: od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.  Szczegółowe informacje na www.eurogalicja.org

ogloszenie pras tworzenie 2