Zwolnienie od podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scale

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów w obrębie wsi Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski, Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) przysługuje zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, zgodnie z art. 12 ust. 6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Powyższe zwolnienie Burmistrz Głogowa Małopolskiego  przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp., ul. Kościelna 8, pok. 2 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 7. 30 do 16. 30 , wtorek – czwartek 7. 30 do 15. 30, piątek 7. 30 do 14. 30 lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Głogowie Młp. ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu (17) 85-15-186. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej gminy w zakładce: Załatw sprawę – Katalog spraw PSEAP – Podatki i opłaty