Kolejny projekt dla seniorów

W ramach Programu Wieloletniego „ Senior-WIGOR” na lata 2015-2020- Edycja 2016 prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Głogów Małopolski otrzymała 32 000,00 zł dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „ Senior-WOGOR” w Budach Głogowskich. Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Jego celem jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Zaproponowane w ramach zadania publicznego działania zaktywizują osoby starsze. Dzięki szerokiej ofercie przyczynimy się do promowania nowych rozwiązań, motywowania do zdrowego, aktywnego stylu życia, rozwijania umiejętności, zdolności, talentów, co znacznie wpłynie na samopoczucie, samoocenę, kondycję fizyczną i umysłową, a tym samym poprawi jakość życia seniorów i podniesie standardy funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich.