Komunikat PCPR w Rzeszów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że w okresie od września do listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbywa się rejestracja osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Rejestrując się, bezrobotna osoba niepełnosprawna nie traci renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy czy zasiłku stałego. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP będzie miała znaczący wpływ na wysokość środków otrzymanych z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak: dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wyposażenia stanowiska pracy, podjęcia działalności gospodarczej, finansowanie usług lub instrumentów rynku pracy (staże interwencyjne, szkolenia), a także pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.
Rejestracja osób niepełnosprawnych odbywa się w PUP w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1 A, pokój 1 lub 9, ul. Batalionów Chłopskich 7, pok.03, on-line na stronie internetowej PUP w Rzeszowie.