Próba uruchomienia systemów alarmowych

27 września br. w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, na terenie województwa zostanie przeprowadzona  głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.Trening będzie elementem wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):
1) godz. 13.00 – sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
2) godz. 13.15 – sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.