Ogłoszono przetargi
Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetargi nieograniczone na: „Budowę ogrodzenia, montaż placu zabaw, miejsc postojowych i ciągów pieszych przy budynku przedszkola/żłobka w Budach Głogowskich” oraz "Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na łącznej długości 285 mb."
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg / przetarg.