Nie będzie zmniejszenia naszej gminy
Odbyło się posiedzenie Rady Ministrów w sprawie poszerzenia Rzeszowa - nie będzie zmniejszenia naszej gminy. Bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Ministrów na posiedzenie podkomisji do MSWiA zaproszony został burmistrz Paweł Baj, Wiesław Dronka z Boguchwały i wójt Trzebowniska Lesław Kuźniar. Podczas spotkania burmistrz przedstawiał argumenty za pozostaniem trzech sołectw w obszarze gminy Głogów Młp. co spotkało się ze zrozumieniem ministra. W konsekwencji nie doszło do zmiany granic naszej gminy.  
 
Z 12 podrzeszowskich sołectw, które miasto Rzeszów chciało przyłączyć, Rada Ministrów zgodziła się na przyłączenie do Rzeszowa tylko Bzianki z gminy Świlcza. Mieszkańcy tego sołectwa w konsultacjach społecznych zgodzili się na włączenie ich do Rzeszowa, była również pozytywna opinia Rady Gminy, potem wojewody, MSWiA, a na końcu rządu. Bzianka częścią Rzeszowa stanie się od 1 stycznia 2017 r. To stosunkowo niewielki teren – ponad 400 ha i 577 mieszkańców. Po połączeniu stolica Podkarpacia będzie miała 120 km kw. powierzchni i około 188 tys. mieszkańców.