LGD podpisały umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju

Po dokonaniu wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w woj. podkarpackim, 28 Lokalnych Grup Działania podpisało w Urzędzie Marszałkowskim umowy na realizację opracowanych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju.

W ramach programu LEADER na obszary wiejskie trafi ok. 240 mln zł. Będą nimi zarządzać LGD m.in. prowadząc nabory wniosków.Podpisane umowy są szansą na rozwój lokalnych społeczności i przyniosą oczekiwane efekty dla samorządów i mieszkańców. Budżet poszczególnych LGD jest zróżnicowany i zależy od liczby ludności zamieszkałej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Kwota pomocy wynosi od blisko 6 mln zł  do ponad 13 mln zł.

W tej perspektywie rola LGD będzie polegała na przeprowadzaniu naborów, dokonywaniu wyboru projektów, podpisywaniu umów, udzielaniu kwoty wsparcia, a także będzie wiązała się ze sprawozdawczością i monitoringiem. W kolejnych latach, środki o które można wnioskować przeznaczone będą m.in. na: zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, doposażenie podmiotów działających na rzecz aktywności sportowej i bezpieczeństwa, budowę lub modernizację obiektów infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej, turystycznej oraz kulturalno – społecznej, organizację wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, publikacje, imprezy upowszechniające i promujące lokalna kulturę , tradycję i obyczaje.
Gmina Głogów Młp. jest członkiem LGD „Eurogalicja”, a przygotowana przez nią strategia uzyskała w ocenie 183 pkt., co pozwoliło nam zająć 9 miejsce na wojewódzkiej liście rankingowej.