Drukuj
Odsłony: 719
Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

W związku z wyborem Wykonawcy w dniu 24.07.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych (przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).

Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z kalkulacji cenowej Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie również zaktualizowana lista podstawowa mieszkańców. Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin. Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością montażu zaplanowaną przez Wykonawcę. Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18 listopada 2019 r.

Szczegóły na: http://rof.org.pl/