Uroczystości

W Wysokiej Głogowskiej i Stykowie wręczono medale niepodległościowe

W ubiegłą sobotę medale niepodległościowe z rąk burmistrza Pawła Baja otrzymali również mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej i Stykowa oraz osoby zasłużone na rzecz rozwoju gminnej oświaty.

W Wysokiej Głogowskiej okolicznościowe medale otrzymali:

Władysław Wesół – od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” gdzie aktywnie działał na rzecz walki z władzą komunistyczną oraz pełnił funkcję członka Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych). Dwukrotnie przekazywał w darze dla Ojca Świętego Jana Pawła II własnoręcznie wykonane albumy o konspiracyjnej i jawnej działalności „Solidarności” w Tarnowie i Rzeszowie. Ponadto w 1996 r. będąc w Watykanie osobiście przekazał Ojcu Świętemu wykonaną przez siebie księgę Ogólnopolskiego Wotum Wdzięczności od „Solidarności”. Były Radny Sejmiku Samorządowego i Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Tadeusz Pietrucha – założyciel chóru męskiego „Gloria” i prezes tej organizacji. Współzałożyciel i członek Klubu Sportowego ORZEŁ Wysoka Głogowska. Społecznie zaangażowany na rzecz budowy obiektu sportowego. Były członek Rady Sołeckiej. Aktywny społecznie na rzecz mieszkańców.

Stanisław Rogala – działacz społeczny, sołtys wsi w latach 1981 – 1991, członek Rady Parafialnej w latach 1981 – 1995. Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Głogów Młp. w latach 1988-1992. Za swoje zasługi odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Migut – były długoletni sołtys miejscowości Wysoka Głogowska, oddany społecznie włodarz wsi, który przyczynił się do rozwoju sołectwa m.in. poprzez zabieganie o wyposażenie miejscowości w sieć gazową i telekomunikacyjną.

Jan Furman – członek OSP Wysoka Głogowska od 1970r. Radny Rady Narodowej w latach 1984-1992. Sołtys wsi w latach 1999-2011. Odznaczony złotym medalem za działalność na rzecz straży pożarnej, srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej, odznaczony odznaką zasłużony dla województwa rzeszowskiego przez Wojewódzką Radą Narodową, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Za działalność społeczną otrzymał statuetkę Głogowianina roku 2008.

Teodozja Kwarta – ponad 30 lat pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego i wychowania muzycznego. Prowadziła chór oraz zespół muzyczny, który został zakwalifikowany do udziału w Centralnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Dziecięcego Konkursu Pieśni i Tańca. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Zofia Piwońska - członek NSZZ RI  „Solidarność” (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych), aktywna społecznie, zadbała o dobro i interes sołectwa i jego mieszkańców poprzez czynną postawę na rzecz ochrony lokalnego środowiska.

Maria Wesół – była długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głogowskiej oraz była radna Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Aktywna działaczka na rzecz kultury lokalnej, brała udział w miejscowych wydarzeniach artystycznych. Była także członkinią kapeli ludowej. Współorganizatorka kursów gotowania i szycia dla gospodyń wiejskich z terenu gminy. Zawsze pomocna i otwarta na problemy i potrzeby mieszkańców miejscowości.

Zofia Bułaś – była długoletnia zastępczyni przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głogowskiej oraz była radna Powiatu Rzeszowskiego. Aktywnie udzielała się na rzecz rozwoju kultury lokalnej poprzez inicjowanie wydarzeń artystycznych oraz uczestnictwo w nich. Ponadto należała do kapeli ludowej oraz współorganizowała kursy gotowania i szycia dla gospodyń wiejskich. Aktywna społecznie na rzecz mieszkańców sołectwa.

Jan Rak – w młodym wieku pracował w posiadłościach Bieniaszewskich w Wysokiej Głogowskiej. Aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej będąc w komitecie budowy kościoła. Od 1950r. jako członek zarządu OSP przyczynił się do budowy nowej remizy oraz doposażenia strażaków. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Franciszek Ślęzak – działał na rzecz społeczności lokalnej poprzez wieloletnią pracę zawodową w kółku rolniczym w Wysokiej Głogowskiej. W czasie wieloletniej pracy w strukturach OSP dbał o rozwój jednostki, aktywnie działał w pracach zarządu oraz w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W zawodach sportowo – pożarniczych z drużyną wielokrotnie zajmował czołowe miejsca na szczeblu rejonowym. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem.

Roman Barczak – swoją służbę na rzecz społeczności lokalnej pełni w szeregach OSP od 1986r. Naczelnik OSP podnosi potencjał bojowy jednostki dbając o odpowiednie wykształcenie i wyposażenie strażaków. Przyczynił się do wprowadzenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pozyskania nowego wozu bojowego. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Mieczysław Baran – od 1981r. czynny członek NSZZ „Solidarność”, odznaczony w 30 – rocznicę powstania Związku. Działa w zarządzie Komitetu PiS w Głogowie. Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał brązową, srebrną i złotą odznakę. Współzałożyciel Klubu Sportowego „Orzeł” Wysoka Głogowska, były członek chóru Gloria, prowadzi lokalną stronę internetową. W latach 2010-2014 Radny Rady Miejskiej w Głogowie Młp., długoletni członek Rady Sołeckiej. W 2014r. odznaczony medalem im. Krzysztofa Głowy zasłużony dla miasta i gminy Głogów Małopolski.

Roman Krzyśko – od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” gdzie aktywnie działał na rzecz walki z władzą komunistyczną oraz przez 6 lat pełnił funkcję członka Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych), w latach 1990-1994 radny Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, wieloletni prezes Akcji Katolickiej w Wysokiej Głogowskiej. W latach 1998-2002 radny Powiatu Rzeszowskiego. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym na rzecz miejscowości jako radny Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej.

Zenon Wesół – działacz sportowy, od 2005 r. trener drużyny seniorów klubu sportowego ORZEŁ Wysoka Głogowska a następnie przez kolejne lata trener drużyny młodzieżowej. Przyczynił się do rozwoju piłki nożnej Wysokiej Głogowskiej. W 2012 r. został wybrany na Prezesa Klubu i pełni tę funkcję nadal. Przez te wszystkie lata czynnie udzielał się społecznie przy powstawaniu budynku Klubu, modernizacji stadionu, budowie zaplecza gospodarczego i ogrodzenia stadionu wraz z montażem trybun. Człowiek oddany społecznie i zaangażowany w krzewienie ducha sportowego miejscowości.

Maria Drzał – jej działalność społeczna rozpoczęła się wiele lat temu w Komitecie Rodzicielskim w ZS w Wysokiej Głogowskiej. Od 2006r. Radna Rady Miejskiej w Głogowie Młp., od dwóch kadencji pełni w niej funkcję wiceprzewodniczącej. Cały czas mocno zaangażowana społecznie. Od 2007r. jest członkiem zarządu Klubu Sportowego Orzeł Wysoka Głogowska, współpracuje z KGW, OSP i Zespołem Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Za swoje zaangażowanie i pracę społeczną otrzymała statuetkę Głogowianina Roku 2014.

 

W Stykowie okolicznościowe medale otrzymali:

Jan  Brudz  -   były naczelnik OSP Styków - Jańciówka.  Budowniczy  remizy  i domu ludowego w Stykowie - Jańcówce. Współzałożyciel KGW, działacz na rzecz wsi, społecznik, rolnik.

Józef  Wesół -   były  radny  gminy Głogów Młp.,  członek  OSP Styków -  Jańciówka. Budowniczy   remizy  i  domu  ludowego,  działacz  w  swoim  środowisku, społecznik, rolnik.

Ks. Wojciech Baran - proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Stykowie. Współpracujący ze szkołą podstawową, OSP i KGW. Działający na rzecz rozwoju parafii i wsi Styków.

Andrzej Węglowski - były radny gminy Głogów Młp., członek OSP. Budowniczy kościoła w Stykowie, społecznik, działacz na rzecz rozwoju wsi.

Stanisława Szeliga - przewodnicząca KGW w Stykowie. W tym roku obchodziła 50- lecie bycia członkinią tego koła. Przewodnicząca Caritasu, społecznik, mistrzyni kuchni i wypieku.

Maria Matejko - czynna i długoletnia członkini KGW w Stykowie. Społecznik, Dziecko Zamojszczyzny.

Jan Gaweł - prezes OSP Styków, członek rady sołeckiej, społecznik udzielający się na rzecz swojej wsi, rolnik.

Władysława  Pruchnik -    długoletnia działaczka i członkini KGW w Stykowie, społecznik, rolnik.

Elżbieta Różycka - nauczyciel języka polskiego, członek rady sołeckiej i KGW, społecznik, konferansjer podczas uroczystości wiejskich.

Lesław Wąs -  członek OSP Styków, współpracujący z KGW, udzielający się na rzecz wsi, pomocny, społecznik, rolnik.

Krzysztof Sałata - członek rady sołeckiej w Stykowie, członek rady parafialnej, społecznik, rolnik. Udzielający się i dbający o rozwój wsi. Starosta dożynek gminnych 2017.

Edward Michalik - były strażak OSP Styków - Jańciówka . Budowniczy remizy  i domu ludowego w Stykowie - Jańciówce. Długoletni działacz społeczny, rolnik.

 

Medale, otrzymały także osoby działające na rzecz rozwoju oświaty: Roman Grodecki, Janusz Skalski, Stanisław Sarama, Władysław Podgórski i Anna Dziubek.

GRATULUJEMY!

medal13 medal14

medal15 medal16

medal17 medal18

medal19 medal20

medal21 medal22

1 2

3 medal7

medal8 medal9

medal11 17