Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Głogowie

26 stycznia w Głogowie Małopolskim odbędą się gminne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości rozpoczną się marszem pamięci z udziałem młodzieży szkolnej i zaproszonych gości na cmentarz żydowski w Głogowie Małopolskim oraz pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły Żydów zamordowanych przez Niemców w Borze k. Głogowa Młp. Wymarsz spod ratusza rozpocznie się o godzinie 9.00. W ramach obchodów zaplanowano sesję naukową pt. „Historia i kultura Żydów głogowskich naszym wspólnym dziedzictwem”, która odbędzie się w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie Małopolskim.

 

 Program:
12:00–12:20 Oficjalne rozpoczęcie, wystąpienie Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja
12:20–12:30 Pokaz filmu pt. "Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Głogowie Małopolskim"
12:30–12:50 Prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski), Gmina żydowska i jej funkcjonowanie
12:50–13:10 Kamila Sawicka (studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego), Głogowscy Żydzi w świetle publikacji naukowych i popularnonaukowych
13:10–13:30 Dr Robert Borkowski (Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim), Relacje polsko-żydowskie w Głogowie Małopolskim i ich tragiczny finał

 

Organizatorzy: Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim, Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, Szkoła Podstawowa im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim, Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Wspólnota Drzewo Oliwne.