Dożynki Gminne 2017

W ubiegłą niedzielę w sołectwie Styków odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Głogów Młp. Podsumowanie żniw rozpoczęła dziękczynna msza święta, koncelebrowana przez księdza Wojciecha Barana proboszcza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, podczas której poświęcony został chleb oraz wieńce dożynkowe. Funkcję starostów pełnili Alicja i Krzysztof Sałata.

Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego, zgodnie z tradycją, starostowie przekazali gospodarzowi gminy – burmistrzowi Pawłowi Bajowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Grupy dożynkowe z poszczególnych miejscowości naszej gminy zaprezentowały na scenie bogate i kolorowe wieńce dożynkowe.

W dalszej kolejności wyróżnionym rolnikom wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktu dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Zofia Pacyna z Głogowa Młp., Zygmunt Drozd ze Stykowa, Liszcz Stefan ze Stykowa, Kazimierz Litwin z Bud Głog., Leszek Michalik z Huciska, Andrzej Selwa z Przewrotnego, Danuta i Tadeusz Kaczor z Przewrotnego, Marzanna i Jan Micał z Wysokiej Głog., Anna i Edward Płoch z Wysokiej Głog., Stanisław Barczak z Wysokiej Głog. oraz Roman Barczak z Wysokiej Głog.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, powiatowych, samorządowych, delegacje miast partnerskich: Ibrany, Spiskie Podhradie, Pereczyn, a także księża, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy.

Czas biesiady umilała gminna orkiestra dęta, mażoretki, występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz występy gminnych grup wokalno – tanecznych.

dożynki2 dożynki3

dożynki8 dożynki10

dożynki9 dożynki14

dożynki12 dożynki1

dożynki11 dożynki13

dożynki5 dożynki6

dożynki4 dożynki15