W niedzielę 2 lipca w Stykowie - Jańcówce odbyły się uroczystości związane z 40-to leciem powstania jednostki OSP w tej miejscowości, podczas  których doszło do przekazania nowego sztandaru ufundowanego przez druhów strażaków i mieszkańców wsi.

W spotkaniu udział wzięło ponad 60 strażaków wraz z delegacjami ze sztandarami z większości jednostek OSP z terenu gminy oraz liczna grupa mieszkańców. Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp. w swoim wystąpieniu podziękował druhom strażakom za długoletnią służbę na rzecz mieszkańców oraz ich zaangażowanie w rozwój jednostki w tym m.in. pomoc w remoncie remizy i jej otoczenia, docieplaniu budynku i budowie wiaty. Na spotkaniu obecni byli również Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, ks. Proboszcz parafii w Stykowie Wojciech Baran, Aleksander Jurek Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp., Maria Suszek Sołtys Wsi.

DSC 0026 DSC 0106

DSC 0116 DSC 0046

DSC 0048 DSC 0060

DSC 0061 DSC 0006