Statuetki „Głogowianin Roku 2016” wręczone

Tradycją stało się, że samorząd naszej gminy podczas obchodów Dni Głogowa Małopolskiego wyróżnia osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają rozwój lokalnej społeczności.

W gronie pięciorga tegorocznych laureatów wyróżnienia „Głogowianin Roku 2016” znaleźli się Pani Maria Suszek - sołtys sołectwa Styków, Pan Marek Zieliński - prezes firmy „STOLARES”, Pani Maria Mazur - radna Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, Druh Stanisław Wota oraz Pani Renata Czach – dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. Statuetki wręczył burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj podczas oficjalnych uroczystości Dni Głogowa Małopolskiego. Nagrodzonym gratulowali również zastępca burmistrza Jerzy Komaniecki oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Aleksander Jurek.

Statuetkę „Głogowianin Roku 2016” w kategorii upowszechnianie kultury otrzymała Pani Maria Suszek – sołtys sołectwa Styków.

Pani Maria funkcję sołtysa pełni od trzech kadencji. W tym czasie dała się poznać jako osoba pełna pomysłów i inicjatyw. Poprzez organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych zintegrowała społeczność wiejską do działania na rzecz swojego środowiska. Bardzo ceni sobie kultywowanie lokalnych tradycji i wszelkie działania na rzecz integracji społeczności lokalnej. Swoim działaniem, charyzmą przyciąga do siebie ludzi, którzy chętnie angażują się w pracę na rzecz swojej wsi. Jako sołtys inicjuje i współorganizuje także takie działania, które czynią sołectwo Styków lepszym miejscem do życia. To za jej kadencji zostały zrealizowane m.in. następujące inwestycje: kanalizacja na terenie całego sołectwa, chodniki przy drodze powiatowej ok 2.5 km, oświetlenie Bugaj i częściowo Styków, remont Domu Ludowego, budowa boiska sportowego, budowa parkingu przy kościele.

Statuetkę „Głogowianin Roku 2016” w kategorii działalność gospodarcza otrzymał Pan Marek Zieliński – prezes firmy „STOLARES”.

Firma powstała w 1996 roku, najpierw jako firma rodzinna, a od 2000 roku Pan Marek zarządza nią samodzielnie. Firma specjalizuje się w produkcji frontów meblowych. Od początku działalności, firma starała się sprostać wymaganiom rynku poprzez wprowadzanie nowych technologii, rozwój parku maszynowego oraz ciągłe zwiększenie asortymentu i wzornictwa oferowanych produktów. Biorąc pod uwagę rozwój branży meblowej i zwiększające się oczekiwania rynku Pan Marek rozbudował firmę i ciągle wprowadza nowe technologie. W chwili obecnej zatrudnia około 30 osób, są to w większości mieszkańcy naszej Gminy i sołectwa Wysoka Głogowska, gdzie firma ma swoją siedzibę. Wyroby firmy Pana Marka są znane nie tylko w kraju ale także za granicą, zaopatruje nie tylko indywidualnych klientów ale także duże firmy. Ponadto Pan Marek dał się poznać jako osoba chętnie pomagająca ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i biorąca udział w pracach społecznych na rzecz mieszkańców Wysokiej Głogowskiej. Statuetkę odebrała przedstawicielka firmy.

Zdobywczynią statuetki „Głogowianin Roku 2016” w kategorii działalność społeczna jest Pani Maria Mazur - radna Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Pani Maria aktywnie uczestniczy w życiu naszej społeczności. To osoba o ogromnej wrażliwości, otwarta na potrzeby mieszkańców i zaangażowana w prace na rzecz lokalnej społeczności. Wieloletni członek Rady Sołeckiej, przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, wiceprzewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, a obecnie Radna Rady Miejskiej. Pani Maria podejmuje szereg inicjatyw mających na celu integracje środowisk lokalnych. Zaangażowanie oraz umiejętność współpracy umożliwiają jej realizacje założonych celów, służących podnoszeniu  jakości życia mieszkańców. Troska o sprawy społeczne oraz praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców zapewniają jej uznanie w środowisku lokalnym o czym niech świadczy wybór na kolejną kadencję radnego reprezentującego okręg Lipie i Rogoźnicę. Jej zaangażowanie i poświęcenie się pracy społecznej zasługuje na uznanie.

Statuetkę "Głogowianin Roku 2016" w kategorii całokształt pracy otrzymał Pan Stanisław Wota.

Druh Stanisław Wota od 1986 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym. W latach 1991 - 1995 roku pełnił funkcję sekretarza zarządu, a od 1996 roku do 2017 r. - naczelnika jednostki. W tym czasie angażował się w działalność społeczną na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej sołectwa Pogwizdów Nowy i całej Gminy Głogów Małopolski. Inicjatywy podjęte przez Pana Stanisława przyczyniły się do znacznej poprawy warunków funkcjonowania jednostki OSP a zarazem podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. Udało mu się przeprowadzić gruntowny remont budynku remizy (wymiana dachu, wykonanie termoizolacji, ogrodzenia, adaptacja pomieszczeń socjalnych, wykonania żywicznej posadzki w garażu). Pozyskał też sprzęt ratowniczy i bojowy, który znacznie zwiększył mobilność jednostki. Ustawicznie dokładał starań mających na celu podniesienia gotowości operacyjnej jednostki OSP znajdujących się na terenie sołectwa (szkolenie strażaków, pozyskanie właściwej odzieży ochronnej). Ważną kwestię stanowiło też dla niego wcielanie do służby OSP młodzieży. Druh Stanisław angażuje się wiele innych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Pogwizdowa Nowego. Przykładem niech będzie jego zaangażowanie i czynny udział w pracach Komitetu Społecznego Na Rzecz Przeciwdziałania Przyłączeniu Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa, którego celem było działanie na rzecz niezmienności granic gminy Głogów Małopolski w związku z procesem konsultacji społecznych dotyczących przyłączenia miejscowości Pogwizdów Nowy do Miasta Rzeszowa.

Statuetkę "Głogowianin Roku 2016" w kategorii nauka i edukacja otrzymała Pani Renata Czach – dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

Pani Renata od 1985 roku pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Budach Głogowskich. Od września 2006 roku pełni funkcję dyrektora. Jest osobą obowiązkową, odpowiedzialną i dynamiczną w swoim działaniu. Pani Dyrektor dba o promocję szkoły w szeroko pojętym środowisku i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki. Duży nacisk kładzie na udział uczniów w różnych programach m. in. „Mały mistrz”. „Szlachetna Paczka”, „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, w którym pełni funkcję lidera. Od kilku lat organizuje Wojewódzki Festiwal Pieśni Religijnej. Pani Renata swoją postawą tworzy klimat sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły, kształtuje twórczą atmosferę pracy oraz inspiruje rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Dowodem jej zaangażowania, ciężkiej pracy i poświęcenia są bardzo dobre wyniki w nauce uczniów. Pani Renata to rzetelny, kompetentny dyrektor szkoły, dobry nauczyciel i wychowawca oraz doskonały menager.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszej owocnej pracy, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań.

DSC 0426 DSC 0438

DSC 0447 DSC 0469

DSC 0484 DSC 0494

DSC 0434 DSC 0442

DSC 0458 DSC 0474