Spotkania opłatkowe Seniorów

 W miniony weekend w Hucisku i Budach Głogowskich odbyły się Dni Seniora – spotkania opłatkowo-noworoczne najstarszych mieszkańców danego sołectwa.


Dni Seniora są tradycją w naszej gminie i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Do organizacji uroczystości, podczas których zwraca się uwagę społeczeństwa na życiowy dorobek i cenne doświadczenie Seniorów, co roku włączają się panie z kół gospodyń wiejskich, radni i członkowie rad sołeckich. Oprawę artystyczną Dni Seniora zapewniły zespoły artystyczne działające przy Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp.

Obecni na sali najstarsi seniorzy otrzymali od burmistrza pamiątkowe upominki, a sołtysi obrazy olejne wykonane przez artystów z Aktywnej Grupy Twórców działających przy MGDK w Głogowie Młp, celem udekorowania sal w domu ludowym.

W Dniach Seniora udział wzięli m.in. burmistrz, zastępca burmistrza, księża, radni, sołtysi członkinie kół gospodyń wiejskich oraz zaproszeni goście.

201601102 201601101

201601103 seniorzybudy

20160110 1 20160110 2