„Jak to się mogło stać najlepszemu z nas…” - obchody 32. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 16 października br. w Wysokiej Głog. odbyły się uroczystości upamiętniające 32. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności” oraz 38. rocznicę wyboru arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogowskiej. Wieńce przy pomniku Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w osobach: Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, asystent Posła na Sejm RP Stanisława Ożoga, asystent Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Jerzy Bednarz, Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego Roman Jakim, Wiceprezes WFOŚiGW Bogusław Kida, przedstawiciele Rady Miejskiej w Głogowie Młp. oraz zasłużeni działacze strajków chłopskich Józef Bolka z Łowiska i Wojciech Kopacz z Jeżowego. Ponadto, w uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych  Województwa Podkarpackiego, Kamienia, Woli Raniżowskiej,  OSP z terenu gminy Głogów Młp., NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego i WSK PZL Rzeszów S.A. W dzień wspomnienia bł. ks. Jerzego, miał miejsce występ chóru „Gloria”, który wykonał podniosłe pieśni patriotyczne, a uczniowie klas 4 i 6 oraz 3 gimnazjum z Wysokiej Głogowskiej zaprezentowali inscenizację pt. „Jak to się mogło stać najlepszemu z nas…” - poświęconą pamięci księdza, który jest symbolem walki o wolność.

201610181 1 201610181 3

201610181 2