Dożynki Gminne w Rudnej Małej

21 sierpnia br. w Rudnej Małej odbyły się dożynki Gminy Głogów Małopolski.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Rudna Wielka ks. Wacława Sopla wraz z proboszczem parafii Styków ks. Wojciechem Baranem i ks. Romanem Mazurem MS. Saletynem, który pochodzi z Rudnej Małej. Po nabożeństwie grupy dożynkowe oraz zaproszeni goście prowadzeni przez starostów dożynek p. Jolantę Kot – Ziębę i p. Jacka Jandę udali się na miejsce głównych uroczystości, przy Domu Ludowym w Rudnej Małej, gdzie przystąpiono do staropolskiej ceremonii przekazania przez starostów bochna chleba z tegorocznych zbiorów gospodarzowi gminy Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego Pawłowi Bajowi. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, które przygotowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentowały się zespoły działające przy MGDK w Głogowie Młp. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział między innymi: Zastępca Mera Pereczyna – miasta partnerskiego na Ukrainie – Liubov Kryzhavovska, Primator – miasta partnerskiego na Słowacji - Michał Kapusta, Zbigniew Chmielowiec i Mieczysław Miazga - Posłowie na Sejm RP, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Wilk, Radna Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska, radni RM w Głogowie Młp.

 
201606214 2016062111
2016062120 2016062112
2016062122 2016062114
2016062115 2016062116
2016062121 2016062122
20160621212016062122
20160621212016062122
2016062121 2016062122
20160621212016062122
20160621222016062121
 20160621222016062121
20160621212016062122