III Zjazd Rodziny Ładosiów

Już po raz trzeci odbył się zjazd rodu Ładosiów mającego swe korzenie w Głogowie Małopolskim. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

Wśród przybyłych członków tej rodziny oprócz miejscowych, znaleźli się Ładosie zamieszkali w Krakowie, Żywcu, Lublinie, Warszawie, Bielsku – Białej, Stalowej Woli, Nowosielcach k/Niska, Gliwicach, Boguchwale, Waszyngtonie, Chrząstawie Wielkiej k/Wrocławia. W oficjalnej części tego rodzinnego spotkania uczestniczył również Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.  Zjazd rozpoczął się mszą świętą w kosciele farnym sprawowaną przez ks. Prałata Adama Samela,  podczas której złożone zostało wotum dla Matki Bożej Głogowskiej ufundowane przez całą rodzinę Ładosiów. Dalsze uroczystości odbyły się w tutejszym domu kultury. Dla gości zatańczyły grupy dziecięce i młodzieżowe ZPiT „Hanka", odbyła się projekcja premierowego filmu z II  zjazdu, miały miejsce przemówienia okolicznościowe zaproszonych goćci oraz prelekcja p. Roberta Borkowskiego na temat historii Głogowa. Następnie rodzina udała się na głogowski cmentarz, by zapalić świeczki na grobach przodków. 

Tradycyjnie, przyjezdni członkowie rodu uzupełniali i nanosili poprawki na schemat genealogiczny Ładosiów i Ładosiówien, który sięga do czasów pierwszego Ładosia - protoplasty Jana (Janos) Ladosz przybyłego do naszego miasta w XVII wieku z Węgier. Drugi dzień zjazdu upłynął turystycznie, gdyż przyjezdni członkowie rodziny zwiedzali atrakcyjne miejsca w Rzeszowie. Zjazd rodziny Ładosiów powtarzany jest co trzy lata. Następny zaplanowano na 2019 rok.

2016063016 201606305

201606301 2016063015

201606302 201606308

2016063010 2016063011

2016063013 2016063014