Gminny Dzień Matki
W tym roku Gminny Dzień Matki odbył się w Domu Ludowym w Rogoźnicy. Uroczyste spotkanie miało miejsce w niedzielę 5 czerwca. Uczestniczyły w nim reprezentantki poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, władze samorządowe, radni, sołtysi, sponsorzy oraz zaproszeni goście. Spotkanie było okazją do uhonorowania matek medalami i podziękowaniami. Wręczenia orderów dla „Zasłużonych Matek” dokonał Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj. Wśród wyróżnionych znalazły się: Pani Krystyna Buczek, Pani Janina Janda, Pani Romana Krępeć, Pani Janina Sadowska oraz Pani Maria Woźny. Uroczystość uświetnił występ grupy z Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy. W organizację uroczystości zaangażowali się: KGW Rogoźnica, OSP, sołtys i rada sołecka.
 
201606079 2016060671
201606072 201606073
201606074 201606075
201606077 2016060710