Drukuj
Odsłony: 7884
Pożegnanie Sekretarza Gminy Głogów Małopolski
Jan Surowiec przepracował w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. 26 lat. Jako wieloletni Sekretarz Gminy Głogów Młp. zawsze służył radą i dał się poznać jako osoba bardzo życzliwa, pomocna i zaangażowana w życie miasta i urzędu. Z chęcią dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym podpartym długoletnim stażem pracy na tym stanowisku.

Oficjalne pożegnanie Sekretarza Gminy Głogów Młp. - Jana Surowca - w związku z przejściem na emeryturę miało miejsce 31 marca br. podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej. Za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności podziękowania złożyli: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, Radni Rady Miejskiej, kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.
Burmistrz Paweł Baj w swym przemówieniu podkreśllił jego nieoceniony wkład w sprawy urzędu oraz zaangażowanie w rozwój gminy – m.in działania na rzecz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej czy sportu: „Przez 26 lat swojej pracy dał się Pan poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w życie miasta i urzędu. Jako sekretarz sprawnie organizował Pan pracę w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych, a jako urzędnik rzetelnie wypełniał powierzone obowiązki, merytorycznie wspierając działania Rady Miejskiej. Jako człowiek wspierał Pan dobrym słowem i przykładem swoich współpracowników (…). Zawsze służył Pan pomocą i radą, ale potrafił też pouczyć twardym słowem”.
Podczas uroczystości Sekretarz skierował słowa wdzięczności do wszystkich, z którymi współpracował: „Dziękuję Panom Burmistrzom, Pani Skarbnik, wszystkim Radnym, z którymi dane mi było współpracować, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom i pracownikom urzędu za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć w procesie funkcjonowania i rozwoju naszego miasta i gminy. Był to dla mnie wielki zaszczyt”.
 
Jan Surowiec został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy 18 września 1990 r. zgodnie z uchwałą Nr V/21/90 Rady Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim. Do wykonywanych przez niego obowiązków należało m.in. organizacja efektywnego funkcjonowania Urzędu Miasta, nadzór obowiązków wykonywanych przez pracowników wszystkich referatów Gminy, współpraca z Radą Miejską oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów.
 
Był zaangażowany w życie społeczne i kulturowe miasta. Od 1968 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie Małopolskim. Doceniony przez społeczność strażacką – w latach 2000-2010 wybrany na stanowisko Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie Małopolskim.
 
Wieloletni działacz sportowy. Od 1973 roku nieprzerwanie związany z klubem piłkarskim LKS „Głogovia”, gdzie w 1985 roku, w okresie wewnętrznym problemów „Głogovii”, objął funkcję sekretarza klubu. Za aktywną działalność oraz poczynione inwestycje na rzecz klubu, wraz z innymi członkami zarządu uhonorowany brązową odznaką oraz tytułem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej.
 
W latach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 został wybrany na Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego.
 
Za wszystkie zasługi, długoletnią pracę na stanowisku Sekretarza Gminy Głogów Młp., kilkudziesięcioletnie aktywne członkostwo w życiu OSP Głogów Małopolski oraz wzorową postawę obywatelską został uhonorowany tytułem Głogowianina roku 2013.
 
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej uhonorowany Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
 
 
Z okazji przejścia na emeryturę Panu Janowi Surowcowi składamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
 201604042 201604046
 201604044201604043