Inwestycje

Ogłoszono przetarg na remont domu kultury w Głogowie

Ogłoszono przetarg na przebudowę Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy, wykonanie instalacji wod - kan i c.o, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, włamania i monitoringu, wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, budowę oświetlenia oraz przebudowę linii energetycznej i teletechnicznej, a także zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu i drogi manewrowej. 

Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty w terminie do dnia  21.11.2017 r., do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1. (sekretariat  pok. nr 3). Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg