Inwestycje

BĘDZIE ROZWÓJ PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

19 lipca br. podpisano umowę na unijne dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 301 milionów złotych, w tym ponad 208 milionów złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie przez samorząd województwa podkarpackiego i 16 gmin w tym przez Głogów Młp. Inwestycja zakłada szereg działań mających na celu rozwój transportu kolejowego w aglomeracji rzeszowskiej. Najważniejszym jest budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o długości 4,96 km oraz budowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, węzłów przesiadkowych, mijanek, wiaduktu kolejowego oraz parkingów typu „park&ride”.

Dzięki temu programowi na terenie naszej gminy powstanie nowy przystanek osobowy na osiedlu Niwa wraz z parkingiem na 50 miejsc. Przy istniejących przystankach zostaną wybudowane parkingi (Budy Głogowskie na 20 miejsc, Rogoźnica na 50 miejsc,  Miłocin na 20 miejsc), chodniki, a także zamontowane będą stojaki na rowery. Na ten cel gmina przeznaczy ponad 1,4 mln złotych, z czego dotacja unijna wyniesie 1 milion.

Dzięki PKA zwiększy się dostępność połączeń kolejowych dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej, poprawi się jakość podróży pasażerów korzystających z pociągów, a inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w regionie.

12 15

14 17