Inwestycje

Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich

W Budach Głogowskich powstał Dom Pomocy Społecznej. Oficjalne otwarcie inwestycji miało miejsce 16 października br. Na ten cel gmina pozyskała środki unijne w wysokości ponad 600 tysięcy złotych.

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 8 osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn), wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemożności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, braku możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ramach inwestycji budynek dawnej szkoły w Budach Głogowskich zaadoptowany został na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Budynek rozbudowano, przebudowano piętro, wykonano zewnętrzną klatkę schodową z szybem windowym, wyposażono pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy oraz kuchnię. Na zewnątrz wykonano chodniki, dojazdy i miejsca postojowe. Dzięki utworzonej placówce na terenie gminy, mieszkańcy którzy potrzebują stałej opieki nie musieli udawać się odległych placówek w innych miejscowościach województwa.

Na parterze mieści się Dzienny Dom Pobytu „SENIOR – WIGOR”, w którym na co dzień przebywa ponad 30 osób.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DPS 9 DPS 11

DPS 10 DPS 12

DPS 14 DPS 15

DPS 17 DPS 1

DPS 2 DPS 3

DPS 5 DPS 6

loga unia nowe