Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy

W miesiącu lutym br. został zrealizowany projekt. pn. „Pielęgnacja 21 drzew stanowiących pomniki przyrody na terenie Gminy Głogów Małopolski”. Niezbędność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych podyktowana była tym, że w ostatnim czasie ich stan uległ znacznemu pogorszeniu.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, stwierdzono, iż większość drzew posiada posusz w koronie wynoszący do 15% jej objętości, a także ubytki i wypróchnienia. Biorąc pod uwagę fakt, iż część z pomników rośnie w miejscach gdzie często przebywają ludzie, zasadnym stało się wykonanie wspomnianych zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykonanie właściwych oznaczeń drzew (tablic informacyjnych) służących edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Celem projektu była poprawa stanu biologicznego drzew oraz bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w sąsiedztwie wymienionych pomników przyrody.

Zabiegom pielęgnacyjnym poddano 21 pomników przyrody zlokalizowanych w Budach Głogowskich (3 dęby), Głogowie Małopolskim (1 dąb), Przewrotnem (2 lipy i 4 dęby) oraz w Wysokiej Głogowskiej (11 dębów stanowiących zbiorowy pomnik przyrody).  Całkowity koszt zadania wyniósł 34.500,00 zł, z czego 20.000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 DSC 0032 DSC 0002

 DSC 0016 DSC 0018