Podpisano umowę na przebudowę ulicy Fabrycznej

Burmistrz Paweł Baj i Franciszek Kosiorowski wice - prezes Miejskiego  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów podpisali wczoraj umowę na przebudowę ulicy Fabrycznej w Głogowie Małopolskim. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych przez gminę w tym roku. Prace prowadzone będą na całej długości drogi, czyli na ponad 2 kilometrowym odcinku. Droga zostanie poszerzona do 5,5 m, wymieniona będzie nawierzchnia i wybudowany chodnik. Poza tym, przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i zjazdy. Pojawią się miejsca postojowe oraz bezpieczne zatoki dla autobusów przy szkole. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia br., a jej koszt to ponad 2,3 mln złotych. Przebudowa drogi zostanie zrealizowana w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.