Drukuj
Odsłony: 483
Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Fabrycznej w Głogowie

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Fabrycznej w Głogowie Młp. w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej drogi, ulicy Fabrycznej w Głogowie Małopolskim w niżej wymienionym zakresie:
• przebudowa drogi na długości 2040.27m,
• budowa i przebudowa  kanalizacji deszczowej,
• przebudowa zjazdów,
• budowa i przebudowa chodnika,
• przebudowa oświetlenia drogowego,
• przebudowa przepustów drogowych,
• budowa zatok postojowych,
• budowa miejsc postojowych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp., ul. Rynek 1 w terminie do dnia 3.01.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg