Zakończyła się pierwsza część inwestycja związanej z wykonaniem ogrodzeniem stadionu piłkarskiego w Wysokiej Głogowskiej. W ramach inwestycji z trzech stron boiska wykonano 370 mb ogrodzenia oraz dwie furtki. To była bardzo pilna inwestycja, gdyż często dochodziło do uszkodzenia płyty boiska przez dziki. Do zabezpieczenia stadionu została jeszcze strona północna, której realizacja jest planowana w przyszłym roku.

Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Wysokiej Głogowskiej – etap I wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” zostało zrealizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 do którego sołectwo Wysoka Głogowska przystąpiło w tym roku po raz pierwszy. Inwestycję wykonała firma Viki Trans D. Wiśniewski z siedzibą w Nienadówce. Koszt inwestycji wyniósł ponad 46 tys. zł, z czego 10 tys. zł to pomoc finansowa dla gminy udzielona ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.