Ogłoszono przetarg na wykonanie 5 interaktywnych przejść dla pieszych

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Dostawę, montaż i wykonanie interaktywnych przejść dla pieszych w ramach projektu p.n. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Głogów Młp.”
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: dostawę i montaż oznakowania interaktywnego 5 przejść dla pieszych,  wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego według lokalizacji stanowiącej załącznik do SIWZ,  opracowanie projektu (zmiany) stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg, na których zamontowano oznakowanie interaktywne. Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 06 listopada 2017 roku, godzina: 10:15. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg

ul.Długa ul.Jana Pawła II

ul.Zbożowa ul.Piłsudskiego

Rudna Mała Szeligówki