http://www.glogow.ires.pl/10785,14053,21392/21392/art18477.html

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie projektu budowy szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowy szkolnej hali sportowej o wym. 42,0 m x 25,0 m o przewidywanym programie funkcjonalnym jako minimum:
- boisko do siatkówki 18,0 x 9,0 m
- boisko do koszykówki 28,0 x 15,0 m
- widownia na ok. 100-120 osób
- zaplecze socjalno-techniczne

Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 07 listopada 2017 roku, godzina: 10:00. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg