Podpisano umowę na utwardzenie ulicy Słonecznej w Wysokiej Głogowskie

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wzdłuż ulicy Słonecznej w Wysokiej Głogowskiej. W ramach prac inwestycyjnych utwardzony zostanie odcinek drogi o długości 280 mb,  wykonana będzie renowacja rowów przydrożnych  i zamontowane oznakowanie pionowe. Prace wykona Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usłgowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa  z  Kielnarowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę listopada, a jej koszt to ponad 63 tysiące zł.