Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Głogów Małopolski poprzez dostęp dla mieszkańców i przedsiębiorców do e-usług publicznych.

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych poprzez dostawę nowych urządzeń oraz rozbudowę systemów informatycznych. Dzięki temu mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić urzędowe sprawy drogą internetową, niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. E-usługi umożliwią mieszkańcom realizację ich spraw w sposób niewymagający fizycznej obecności w urzędzie.

W ramach projektu uruchomionych zostanie 42 e-usługi dla obywateli, umożliwiające prowadzenie co najmniej 5 000 spraw w skali roku. Zostanie uruchomione elektroniczne biuro obsługi mieszkańca, którego zadaniem będzie przekazywanie danych dotyczących należności i zobowiązań interesanta. Drogą internetową mieszkańcy będą mogli załatwić m.in. sprawy związane z meldunkami, dowodami osobistymi, podatkami i opłatami lokalnymi. Zostanie uruchomiony również moduł zarządzania kryzysowego, pozwalający przekazać informacje o zagrożeniach dla mieszkańców gminy poprzez różne kanały komunikacyjne (np.: SMS, e-mail) czy system pozwalający na elektroniczną obsługę procesu budżetu obywatelskiego – partycypacyjnego. E-usługi zostaną również uruchomione w obszarze edukacji – uczeń będzie mógł między innymi sprawdzić plan lekcji, nauczyciel zamieszczać ważne komunikaty, a rodzic mieć do wglądu internetowy dzienniczek oceń swego dziecka.

Komunikacja pomiędzy petentem a instytucją oraz pomiędzy instytucjami odbywać się będzie za pomocą skrzynek na platformie ePUAP. Każdy zarejestrowany użytkownik na platformie ePUAP będzie miał możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną. W projekcie przewidziano również zakup 182 komputerów, w tym 140 do obsługi dziennika elektronicznego w szkołach na terenie gminy.

Inwestycja będzie realizowana w miejscu obecnie funkcjonującego Urzędu Miejskiego oraz 19 jednostek podległych. Usługi zostaną uruchomione w połowie przyszłego roku. Projekt opiewa na kwotę 4,9 mln zł.