Zakończył się pierwszy etap budowy chodnika przy ulicy Polnej w Głogowie Młp.

Zakończono prace przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Polnej w Głogowie. Nowy chodnik o długości  200 mb. powstał na odcinku od ulicy Lipowej w kierunku ulicy Cichej. Zakres inwestycji objął prace przygotowawcze ziemne, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych oraz wykonanie zjazdów. Chodnik jest odsunięty od jezdni, którą planuje się poszerzyć. Inwestycja zrealizowana została przez firmę DB Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rytwiany z budżetu gminy Głogów Małopolski.