Ogłoszono przetarg na modernizację drogi dojazdowej do pól

Ogłoszono przetarg na  odernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysoka Głogowska. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in: wykonanie podbudowy o gr. 23 cm, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy, renowacja rowów przydrożnych - prace zostana wykonane na długości 280 mb. Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 15 września 2017 roku., godzina: 10.00. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg