Ogłoszono przetarg na remont remizy OSP w Głogowie Młp.

Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku remizy OSP w Głogowie Młp. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in: docieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie tynku akrylowego, wykonanie tynku mozaikowego, docieplenie stropu, malowanie pokrycia dachowego i rynien, montaż okienek PCV, wykonanie ścianki murowanej z luksferów.

Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 11.09.2017 roku., godzina: 10:00. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg