Ogrodzono boisko w Budach Głogowskich

W ramach programu „Rozwój Regionalnej Infrastruktury Sportowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zakończono prace na boisku sportowym w Budach Głogowskich.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe od strony lasu na długości ponad 200 mb. Ogrodzenie pozwoli uniknąć ataku dzików, które w ubiegłych latach kilkakrotnie pojawiały się na obiekcie niszcząc niemal całkowicie połowę płyty boiska.

Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska zamontowano dwustronną, zadaszoną wiatę rowerową. Wiata wyposażona w praktyczne, wytrzymałe i bezpieczne stojaki uporządkuje przestrzennie problem parkowania rowerów na tym terenie i rozwiąże problem z parkowaniem nie tylko kibicom klubu, ale również dzieciom i młodzieży korzystających z boiska oraz placu rekreacyjnego poza godzinami lekcyjnymi.

20170809 20170808