Dofinansowanie na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach działania Edukacji ekologicznej w WFOŚiGW. Gmina Głogów jako jedna z nielicznych otrzymała dofinansowanie na realizacje programu „Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim”.

W ramach działań powstanie „Terenowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej”, która będzie zlokalizowana przy membranowej oczyszczalni ścieków i przeznaczona będzie do  zwiedzania przez grupy zorganizowane. Na całej trasie w wyznaczonych miejscach zostanie zainstalowanych 11 tabliczek edukacyjnych  z informacjami na temat procesów i etapów mechanicznego oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni, w której zastosowano nowoczesne urządzenia membranowe.

W kolejnym etapie utworzona zostanie nowoczesna „EKO – pracownia” w Zespole Szkół w Głogowie Młp., w której prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla uczniów, prelekcje ekologiczne oraz zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych mikroskopów i sprzętu multimedialnego.

Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród młodzieży poprzez systematyczną edukację oraz rozwój bazy edukacji ekologicznej i poszerzenie jej oferty o nowatorskie działania. Realizacja programu rozpocznie się we wrześniu. Oprócz uczniów gminnych szkół  z programu skorzystają także uczestnicy jednostek organizacyjnych gminy, seniorzy czy osoby niepełnosprawne.