Pieniądze na rozwój wsi

69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 681 tys. zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. To już druga edycja programu realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Tym razem w grupie beneficjentów znalazły się nowe sołectwa, które nie uczestniczyły w realizacji zadań w latach 2011-2016. Umowę z Marszałkiem Województwa  Podkarpackiego Władysławem Ortylem w imieniu gminy podpisał Paweł Baj burmistrz i Lucyna Alberska skarbnik gminy.

Przez ostanie trzy lata w programie wojewódzkim było sołectwo Zabajka. W tym roku z gminy Głogów Młp. do programu przystąpiło sołectwo Wysoka Głogowska. - Dzięki uczestnictwie w warsztatach, konsultacjach i opracowaniu Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi nasza miejscowość zakwalifikowała się do programu i będzie w nim uczestniczyć przez cztery najbliższe lata – powiedziała Maria Drzał Radna z Wysokiej Głogowskiej.  

Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa dla gminy wyniesie 10 tys. zł. do zadania gmina dołoży z budżetu 35 tys. zł. Za te środki dokończone zostanie grodzenie stadionu na Wysokiej Głogowskiej. Jest to bardzo pilna inwestycja, gdyż często dochodzi do uszkodzenia płyty boiska przez zwierzynę leśną.

Celem programu jest wspieranie obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Zakłada on integrację i aktywizację społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

2 1