Zakończone zostały prace przy budowie kolejnych odcinków dróg w ramach „Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych – edycja 2017”.

W ramach prac drogowych prowadzonych na terenie sołectwa Pogwizdów Nowy położono 390 m.b. nowego asfaltu na odcinku istniejącej drogi gminnej, który był najbardziej zniszczony i stanowił zagrożenie dla kierowców i pieszych. W ramach porozumienia o współpracy gmin wspólnie z gminą Świlcza położono również dwa odcinki dróg o długości 400 metrów, z których korzystają również mieszkańcy Pogwizdowa Nowego. Łączny koszt budowanych dróg wyniósł 120 tys. zł.

Do tej pory w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych wykonano odcinki dróg w następujących sołectwach: Przewrotne, Styków, Wysoka Głogowska, Głogów Młp. (częściowo), Wola Cicha, Zabajka, Pogwizdów Nowy. Pozostałe odcinki dróg wykonane zostaną do końca sierpnia.

201707201   201707202

201707203