Ogłoszono przetarg na wykonanie hydroforni na os. Słonecznym

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę hydroforni i dwóch zbiorników szczytowych w Głogowie Młp. na osiedlu Słonecznym. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.: wykonanie zbiorników szczytowych, wykonanie hydroforni z zabudową urządzeń, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji teletechnicznej oraz wykonanie rurociągów technologicznych. Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 27 czerwca 2017 roku, godzina 10.00.