Ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę odcinków oświetlenia drogowego w Głogowie Młp., Przewrotnem i Stykowie”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje montaż linii oświetleniowej kablowej przy ulicy Słowackiego, Norwida i Krasickiego na osiedlu Niwa w Głogowie Młp., budowę odcinaka oświetlenia drogi gminnej Styków – Kamieniec oraz drogi powiatowej Przewrotne – Widełka. Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 20 czerwca 2017 roku, godzina: 10:00.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg