Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych

Na drogach gminnych zakończono kolejny etap realizacji Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych. W kwietniu br. zmodernizowane zostały kolejne odcinki dróg o łącznej długości ponad 1,5 km.

Nakładkę asfaltową położono w następujących miejscowościach: Przewrotne Selwy, Przewrotne Smoleń, Styków Poręby, Wola Cicha oraz odcinek ulicy Zbożowej w Głogowie Młp. Za wykonanie usługi odpowiedzialne było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Inwestycja opiewa na kwotę 160 300,00 zł.

1.jpg 10 1.jpg 12

1.jpg 4 1.jpg 14

ul. Żbożowa 3 1.jpg 18